PANDA sonderingen

Het PANDA sondeerapparaat is een lichte dynamische slagsonde of penetrometer met variabele slag-energie, elektronisch geregistreerd conform normering NF P 94-105 en inclusief GPS-opname voor geolocalisatie van de proefname.
In hoofdzaak ter controle van de verdichting maar bijkomstig is tevens een eenvoudig bodemonderzoek mogelijk; temeer waar de klassieke sonderingen niet inzetbaar zijn.