Plaatproeven

Controle van de verdichting van een ophoging of (onder)fundering

Een plaatbelastingsproef of plaatproef wordt uitgevoerd om de nodige gegevens te verkrijgen om het draagvermogen van de ondergrond te kunnen bepalen.

De plaat wordt belast volgens een bepaalde procedure, om zo de zakking bij elke belastingstrap te registreren.

Aan de hand van deze zetting wordt de verdichtingsgraad onmiddellijk in beeld gebracht door een print-out op de locatie, en vervolgens beoordeeld en gerapporteerd volgens bepaalde criteria, zoals o.a.:

SB 250/TB 2000
DIN 18134
TSC 06.720
CNR-BU 146
SN 670317 b

Verslag plaatproef

Bent u geïnteresseerd? Contacteer ons. Meer informatie over de plaatdrukproef? Klik hier!

Dynamische plaatproef

  • Plaatdiameter: 30cm
  • Snel uitvoerbaar
  • Correlatie met statische plaatproef

Met de opkomst van de valgewichtdeflectiemeters voor het meten van de deflecties van weg- en vliegveldverhardingen, is ook een meetuitvoering ontwikkeld die als dynamische plaatbelastingsproef kan worden gebruikt. De dynamische plaatbelastingsproef (DPB) heeft een aantal voordelen ten opzichte van de statische plaatbelastingsproef:

  • Voor de bediening is slechts één persoon nodig.
  • Er is geen ballastwagen nodig, maar er kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van een valgewichtdeflectiemeter.
  • Per werkdag kunnen meer dan 100 meetpunten worden beproefd, waardoor per meetpunt minder meettijd nodig is en per wegvak een beter inzicht in de variatie in draagkracht van het onderzochte materiaal wordt verkregen.
  • Er is geen gipsbrij of fijn zand nodig om oneffenheden te egaliseren omdat per meetpunt meerdere meetklappen kunnen worden geprogrammeerd die ervoor zorgen dat oneffenheden worden weggewerkt.

Westergaard plaatproef

Bij deze proef wordt een stijve plaat met een bepaalde oppervlakte diameter (75 cm – Westergaard) met een hydraulische vijzel in stappen belast.