Tankmetingen

Meten van opslagtanks

Door gebruik te maken van gesofisticeerde meetapparatuur meten wij uw opslagtank in detail op en rapporteren we op de volgende criteria:

  • horizontaliteit
  • differentiële zetting
  • out-of-plane deflection
  • verticaliteit
  • (on)rondheid
  • fundatie- en bodemprofiel
  • edge settlement

Bovenstaande metingen worden getoetst aan de vooropgestelde toleranties uit de geldende normeringen API 650/653, EN14015, EEMUA 159, …